Tiden skal jo gå med et eller andet. Bjørn Nørgaard i dialog med kunsthistoriker Emil Elg om sine aktuelle arbejder

Kunsthal 44Møen, Møn, 3 Aug 2019

"Jeg bygger en mur af jord. 'Af jord er du kommet til jord skal du blive'."

Billedhugger Bjørn Nørgaards første mur var Menneskemuren, der blev bygget i 1982 i forbindelse med en udstilling på The Solomon R. Guggenheim Museum i New York. Det var en optimistisk, global mur med repræsentanter fra hele verdens kulturer og en karikeret kapitalist-abe på toppen. 7 år senere faldt Berlinmuren, men i dag bygges der fortsat mure mange steder i verden.

I 2017 vendte Nørgaard igen tilbage til motivet, og på den mark, der ligger lige bagved 44Møen, opførte han en mur i stampet jord. Muren er siden sunket sammen, der er blevet kastet frø ud ved ruinerne, og det er forhåbningen, at den over årene vil komme til at udgøre en smuk, vildtvoksende biotop bagved kunsthallen.

Det er med udgangspunkt i dette værk, at Bjørn Nørgaard i dialog med kunsthistoriker Emil Elg vil fortælle både om et udvalg af sine nyere værker og om, hvad det indebærer at være travl billedhugger, når kroppen ikke længere altid helt kan følge med. Spørgsmålet om tid vil være centralt for samtalen, der også kommer til at handle om genmodificerede havfruer og om at synke sammen og blive til jord (igen).

Entré 70 kr.