Bevar den Kgl. Afstøbningssamling

Bak op om at redde Afstøbningssamlingen mod at blive lukket og kørt på magasin. Meld dig ind i Afstøbningssamlingens Venner

SAGEN KORT

Den Kgl. Afstøbningssamling består af ca. 2.150 gipsskulpturer fra små portrætbuster til store rytterstatuer.

I marts 2016 sløjfede Statens Museum for Kunst, der er ansvarlig for samlingen, de faste åbningstider. Prisen er derfor 1.250 kr. for adgang efter aftale. Alle weekender i juli-august vil der dog være åbent.

Kulturministeriet overvejer at flytte samlingen, fordi »der er et misforhold mellem pakhusets attraktive placering og dets nuværende anvendelse.

Logbog