Container Akademiet - 30 atelier til leje for unge kunstner

Realiseres i 2021 i Nordhavnen, København

Forord - Bjørn Nørgaard

I en lund kaldet Akademos startede Platon sit Akademi 385 f.kr, bl.a. kendt fra Raphaels fresko i Vatikanet.

Her ses tidens og fremtidens store ånder diskutere og argumentere på lige fod, livets store og små spørgsmål, her talte argumenter og den personlige autoritet.

Nu 2400 år senere, hvor København tivoliseres til et partyland, og håndværkere, små næringsdrivende, studerende og kunstnere jages ud af byen, må vi som Platon anlægge et Akademi af kunstnerværksteder i Nordhavn. 

Container betyder beholder, disse Akademibeholdere, skal ikke længere fragte alverdens ting og sager over oceanerne, men sende de nye kunstneres drømme og visioner ud i verden.

Som sagt så gjort.

IDE Ved en tur i Nordhavn med ”Kulturmiljøselskabet” diskuterede vi med By & Havn brugen af eksisterende bygninger og anlæg og dermed Nordhavns særlige kvaliteter. En bemærkning om Nordhavns manglende kunstplan, udløste en samtale om kunstens og kulturens vilkår.

Ved mine mange samtaler med yngre kollegaer stod det klart, at behovet for atelier muligheder af før omtalte årsager, var et hovedproblem, og som altid, når de rigtige mennesker mødes, fortalte Klaus Kastbjerg om sit container kontorhus i området, og det hele har nu udviklet sig til dette projekt, som ses i dette hæfte.

Arkitekterne har udarbejdet et fremragende forslag, som både rummer individuelle arbejdsrum, større fælles atelier, værksteder, kontor etc. I dette ” jomfruelige” land blandt vilde blomster, med by og himmel, en åben horisont og byens skyline på samme tid, kan som i antikken blandt lige mænd og kvinder, i samtale og fri tanke, skabes nye billeder til en ny verden.

Tak til By og Havn, der har stillet grunden til rådighed i 20 år, og Klaus Kastbjerg, der er højt til himlen i Nordhavn.

Tak til den Obelske familiefond, Augustinusfonden, AP Møllerfonden for generøs finansiering af byggeriet.