Biografi

Body

Tidslinjen indeholder biografiske informationer samt et udvalg af værker og udstillinger. En komplet fortegnelse findes under værker og udstillinger. Bjørn Nørgaard har desuden skrevet en række taler, tekster, artikler, indlæg, åbne breve til ministre m.m. Find et udvalg af dem under løst og fast. 

1947
Bjørn Nørgaard fødes den 21. maj i København som søn af tilskærer Betty Olivia Schæffer og teknisk tegner Jørgen Nørgaard Sørensen. Vokser op i et hjem, hvor musik, litteratur og billedkunst opfattes som bærende værdier i samfundet og det personlige engagement i omverdenen som en forpligtigelse.

1954-65
Modtager tegneundervisning på Erling Frederiksens aftenskole.

1964
Optages som 17-årig på Den Eksperimenterende Kunstskole (Eks-Skolen) som på dette tidspunkt tegnes af kunsthistorikeren Troels Andersen samt kunstnerne Poul Gernes, Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen, John Davidsen, Egon Fischer, Tom Krøyer og Ole Knudsen. Forlader tegningen til fordel for arbejdet med ukonventionelle materialer som gips, pap, ståltråd og hverdagsobjekter i tråd med den linje, der er lægges på skolen.

1965
Debuterer på Eks-Skolens kollektivudstilling Biludstilling på Københavns Hovedbibliotek (Kultorvet). Opfører en række gruppe-aktioner, hvoraf flere udspringer fra Eks-Skole-miljøet. De laver bl.a. reklamebilleder til bagsmækken på Faxe Bryggeris biler. Debuterer med sin første soloudstilling Et rum på Studentersamfundet på Vesterbro.

1966
Opfører for første gang aktionen Skulpturelle demonstrationer på festivalen Tilstande i Eks-Skolens lokaler i Store Kongensgade 101, København. Joseph Beuys, Henning Christiansen, Bengt av Klintberg, Erik Andersen samt skolens egne folk tager også del i festivalen. Joseph Beuys inviterer Bjørn Nørgaard og Henning Christiansen til at gentage Skulpturelle demonstrationer på Galerie Schmela, Düsseldorf samme år. 

1967
Bliver medlem af KKKK (Kongressen for Kontakt, Kommunikation og Kærlighed) og sammen med de andre medlemmer deltager han i Optog med bannere på Strøget. Sammen med Antinarkotikaligaen tager han del i aktionen Afbrænding af hashpiber på Rådhuspladsen. Er på studieophold på Kunstakademiet i Düsseldorf og deltager i en af skolens elevudstillinger, hvor Sagforhold for første gang bliver udført. Fortsætter rækken af Skulpturelle demonstrationer under aktionsfestivalen Deutsche – Dänische Tage i Aachen, Tyskland sammen med Per Kirkeby, Jörg Immendorf og Chris Reinecke. Rudolf Broby-Johansen inviterer Bjørn Nørgaard til at udstille på sit sommerkunstkursus på Vrå højskole. Er med på gruppeudstillingen Kunstnernes Efterårsudstilling (KE67) på Den Frie Udstillingsbygning, København i efteråret. 

1968
Modtager J.R. Lunds Legat. Bliver medredaktør af tidsskriftet Hætsjj. Bladet består af dem, der er til stede i lokalet, når bladet sættes op og indholdet forvrænger den etablerede presses nyheder. Deltager i udstillingen Anonymiteter i Lunds Konsthall i Sverige og Det stille liv i Kunstforeningen Gl. Strand, København. Opfører i løbet af foråret kammeroperaen Dejligt vejr i dag, n'est ce pas - Ibsen i København, Aarhus og Stockholm i samarbejde med Henning Christiansen og Hans-Jørgen Nielsen og opfører kort tid efter aktionen Eurasienstab (nordisk version) i Nikolaj Kirke, København med de samme kunstnere og to andre. Er medarbejder på Dumping festival for kulturvarer og opfører en måned senere koncert-aktionen Tender Buttons på Aarhus Universitet i Stakladen. 

1969
Bliver formand for KE (Kunstnernes Efterårsudstilling), medredaktør på tidsskriftet ta’BOX og Nordstjernens vægavis samt medstifter af det uafhængige eksperimenterende filmselskab ABCinema. Flere medlemmer af ABCinema, deriblandt Per Kirkeby, Peter Louis-Jens, Hans-Jørgen Nielsen og Bjørn Nørgaard deltager i besættelsen af filmskolen, der ryddes af politiet. Optager 8 mm og 16 mm film, hvilket blandt andet fører til filmene Pige med den grønne kjoleFluernes herre og Dagbogsfilm I-V i et tæt samarbejde med Lene Adler Petersen. I anledning af Det Kongelige Kunstakademis konkurrence om Den Lille Guldmedalje 1969 fjerner Akademiraadet på Charlottenborg Udstillingsbygning Bjørn Nørgaards konkurrencearbejde med den begrundelse, at en unavngiven person i kongehuset omtales nedsættende. Bjørn Nørgaard reagerer på censuren ved at samle de farverige løsark og publicerer dem i en bogform, som efterfølgende bliver vist på en lukket udstilling i de Studerendes Råds lokaler i København. Opfører flere aktioner med Lene Adler Petersen bl.a. Et foredrag om arkitektur på Kunstakademiet, København og Le Sacre du Printemps  på plænen foran kunstakademiet i Düsseldorf efter, at Joseph Beuys og hans elever fra bl.a. Eks-Skolen er blevet smidt ud af akademiet af politiet. Aktionen Uddrivelsen af templet / Nøgen kvindelig Kristus opføres i maj sammen med Lene Adler Petersen. Deltager i løbet af sommeren på udstillingen Festival 200, hvor bl.a. Erik Hagens, Tom Krøjer, Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaard opretter Folkets Trykkeri, hvor den daglige nyhedsbulletin bliver trykt. Arrangerer og deltager i de kollektive eksperimenter Slump I (bygger en by på en mark) efterfulgt af Slump II (København) og Slump III (Sverige).

1970
Modtager legat fra Statens Kunstfond og Kaufmann Legatet. Bliver medredaktør på tidsskriftet A+B. Deltager på udstillingen Tabernakel på Louisiana Museum of Modern Art, men forhindres i at gennemføre den planlagte aktion med slagtning og dissekering af en hest, da museets ledelse afviser værket. Aktionen Hesteofringen opføres i stedet på en sneklædt mark i Kirke Hyllinge sammen med Henning Christiansen og Lene Adler Petersen og dækkes af landets daværende største dagblad, Ekstra Bladet. Deltager som officiel dansk repræsentant på Nordisk Ungdomsbiennale i Oslo, hvor han sammen med Erik Hagens og Tom Krøjer indretter et lille trykkeri i udstillingen. Her trykker de løbesedler, der fører til, at de tre anholdes, fængsles og udvises fra Norge. Hele biennalen lukkes midlertidigt og et hav af kunstnere protesterer mod den norske sektion af Nordisk Kunstnerfond og politiets indgriben.

1971
Optager filmene Nadveren og tv-udsendelsen En forførers dagbog til Danmark Radios serie af kunstnerportrætter. Nadveren, der kompositorisk tager afsæt i Leonardo da Vincis maleri af nadveren, opfattes af mange som blasfemisk og undsiges af den daværende kulturminister, mens En forførers dagbog bliver censureret og aldrig vist, da DR ender med at forbyde den. Først i 2010, i forbindelse med udstillingen Re-modelling the World på SMK – Statens Museum for Kunst, vises filmen for første gang offentligt. Deltager sammen med en kollektiv gruppe i Livø-aktionen – et bosætningsprojekt ved den nordvestjyske Limfjord – hvor drømmen er at skabe rum for kreativitet, forskellighed og selvbestemmelse, hvorved manglerne ved det kapitalistiske produktionsapparat kan komme for dagen. Bosætningen forhindres imidlertid af politiet, hvorfor gruppen slår sig ned på gartneriet Haugård i nærheden af Løgstør i Nordvestjylland. Udgiver Sommeren der gik på forlaget Rhodos, kapitlerne er skrevet anonymt af flere forskellige personer, deriblandt fra Eks-Skolen. Bjørn Nørgaard indstiller sine udstillingsaktiviteter fra 1971-73.

1972
Grundlægger i januar Eks-Skolens Trykkeri sammen med andre medlemmer fra Livø-aktionen, hvor alle virksomhedens arbejdere har medejerskab og medbestemmelse. Er medejer af trykkeriet frem til 1977.

1973
Deltager i gruppeudstillingen Decembristerne på Den Frie Udstillingsbygning efterfulgt af soloudstillingen Man har sine klare øjeblikke på Daner-Galleriet, hvor John Davidsen har lejet sig ind. John Hunov fortsætter galleriet frem til 1976. Opfører et aktionsforedrag på Lyngby Bibliotek. På initiativ af kunsthandler Svend Hansen starter han arbejdet på en skulptur til Ikast i nyt boligkvarter. 

1974
Modtager legat fra Statens Kunstfond samt Victor Freunds legat. Færdiggør sin første opgave i det fælles rum Monument til Ikast.

1975
Arbejder for første gang sammen med forskellige håndværkere til udførelsen af en række nye skulpturer til gruppeudstillingen Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen på Aarhus Kunstbygning. Har soloudstillingen Tag ett kopp kaffe på Galleri Sct. Petri i Lund og en-dags-udstillingen 3 Håndmadder og 1 Bajer kun 10 kr. i Daner Galleriet. Indgår selv i de to soloudstillinger med hverdagsagtige sysler som læsning og kaffe- og øldrikning. Skaber i perioden også værkerne Christian III’s gravmæle, Kæmpehøj IIIPortræt af LeneEn socialistisk arbejders martyrium og Kan et rugbrød være socialistisk? Kan kunst?.

1976
Modtager legat fra Statens Kunstfond. I forbindelse med den banebrydende udstilling 5 dänische Künstler på Luzern Kunstmuseum danner han sammen med Lene Adler Petersen, Poul Gernes, Per Kirkeby og Richard Winther og senere også Ursula Reuter Christiansen, Henning Christiansen og Erik Hagens kunstnergruppen Arme & Ben (1976-80). Kunstnergruppen afprøver og diskuterer mulighederne for at bringe arketypiske strukturer og billedelementer fra den overleverede kunst ind i en moderne, kunstnerisk sammenhæng på en interessant og fornyende måde. Bjørn Nørgaard skaber til udstillingen blandt andet Thorvaldsens portrætbuster / Wasserspiegel og Marat – hvem var Corday? Bidrager bl.a. med Klassisk tableau nr. II. Træmanden, jernmanden, glasmanden på udstillingen Dødsspringet på Charlottenborg udstillingsbygning, København.

1977
Modtager Statens Kunstfonds 3-årige legat. Viser tableauet Elverhøj? Marias grav? på soloudstillingen Marias gravhøj i Galleri 38, København. Opfører sammen med Lene Adler Petersen aktionen Maria Stuart i Huset, Magstræde i København. Aktionen er baseret på dramaet af samme titel af Friedrich von Schiller. De genopfører aktionen om efteråret på 10e biennale de Paris. Udarbejder sammen med Poul Gernes og Per Kirkeby konkurrenceforslag til Randers Kommune (administrationsbygning). Deltager sidst på året på udstillingen Papir - en udstilling af kunstnergruppen Arme og Ben. 

1978
Deltager i udstillingen Fire unge fra Norden, som starter i Norge, forsætter i Danmark og slutter på Island. Kuplen vises for første gang på soloudstillingen Obelisk – Kuppel – Sarkofag i Galleri Svend Hansen i København. Opfører sammen med Lene Adler Petersen og Henning Christiansen aktionen Den tapre landsoldat. Hommage à Joseph Beuys på Louisiana Museum of Modern Art i forbindelse med museets erhvervelse af Joseph Beuys' værk Honigpumpe am Arbeitsplatz (1974-1977). Deltager sidst på året i udstillingsprojektet Arme og Ben på Willumsen på Willumsens Museum, Frederikssund. Skaber installationen Elefant til Handelsbanken i Værløse for at slå et slag for bankens elefantopsparing. Poul Gernes og Richard Winther bidrager også med hver deres “elefant”. 

1979
Deltager i juni med Drømmeslottet på 15de Biennale Middelheim i nærhed af Antwerpen i Belgien. Værket bliver i 1985 indviet i parken på Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Udstiller for første gang på Veksølund Skulpturudstilling, hvilket fremover bliver en årligt tilbagevendende begivenhed indtil 2010, hvor stedet bliver afviklet. Går i gang med forarbejdet til Arkitektoniske kommentarer til Gladsaxe Hovedbibliotek.

1980
Modtager Eckersberg Medaljen. Er medstifter af Eks-Skolens forlag. Deltager i starten af året på udstillingen Lille Claus og Store Claus baseret på H.C. Andersen's eventyr af samme navn. Repræsenterer Danmark på Venedig Biennalen sammen med Per Kirkeby. På biennalen modellerer Bjørn Nørgaard i ler en monumental torso fra kl. 7 om morgenen til kl. 16 om eftermiddagen. Året efter indgår den modellerede figur som støbt bronzefigur i monumentet Manden på templet (1. version). Bygger installationen Fem Nordbor i forbindelse med udstilling af samme navn i Trollhättan, Borås og Göteborg i Sverige. Bliver gæsteprofessor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

1981
Modtager Kai Nielsen-legatet. Deltager i seks udstillinger i Danmark og udland, herunder 2. Grafikbiennale i Baden Baden, hvor han modtager en pris. Om sommeren er han i Paris og trykke litografier hos Peter Bramsen. Opfører i forbindelse med et skulptursymposium i Portorož (det nuværende Slovenien) den over fire meter høje marmorskulptur Foranderlighedens tempel. Sammen med kunstnergruppen Arme og Ben rykker han ind på Hedegårdsskolen i Ballerup, hvor de over en uge skaber totalinstallationen 1000 arme og ben i samarbejde med skolens elever og lærere. 

1982
Deltager i udstillingen Sleeping Beauty – Art Now – Scandinavia Today med Menneskemuren, som vises på The Solomon R. Guggenheim Museum i New York, Port of History Museum i Philadelphia og Municipal Museum Art Gallery i Los Angeles. Skaber en omfattende keramikrelief på Tørring Gymnasium i samarbejde med Lene Adler Petersen, Richard Winther og Poul Gernes. Arbejder i perioden indgående med keramikken i krukker, fade samt forskellige udkast. Soloudstillingen Utopiske monumenter åbner på Gladsaxe Hovedbibliotek, hvor Arkitektoniske kommentarer er blevet indviet d. 30. oktober 1981. 

1983
Indleder samarbejdet med gallerist Susanne Ottesen med soloudstillingen Kobbertryk og skulptur. Modtager Pacht Legatet. Fortsætter i det keramiske spor i arbejdet med værket 12 allegoriske figurer og 240 punkter til Panum Instituttet i København. Det er også i 1983, at han skaber værket De røde hunde. Viser keramikkrukker på Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo og i Galleria Sala de Arte i Spanien, udkast og forarbejder på KØS Museum for kunst i det offentlige rum samt andre værker på en række gruppeudstillinger rundt om i Danmark. Udstiller i slutningen af 1983 og i starten af 1984 grafiske tryk på Eks-Skolens Trykkeri, København. Tager hul på arbejdet Thors tårn i Høje Taastrup. 

1984
Bliver gæsteprofessor ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Arbejder med terrazzo-teknikken sideløbende med det keramiske arbejde, som hen over året fører til det store relief til Herning Handelshøjskole. Medarrangør af udstillingen Blomster til Vejle på Vejle Kunstmuseum, hvortil en ornamental port af keramiske formsten skabes. Udstiller støbejernsskulpturen Manden på galleriet BAR BAR i Stockholm. SMK – Statens Museum for Kunst erhverver sig Menneskemuren til opstilling foran hovedindgangen og forarbejder til skulpturen vises på udstillingen Værkstedsudstilling om Menneskemuren på SMK – Statens Museum for Kunst, København. Menneskemuren nedtages i 1995, hvor museet lukker for ombygning og har siden 2010 været opstillet foran Horsens Kunstmuseum. Udvikler scenografien En gudedrøm. Begynder forarbejdet til Trondheim. 

1985
Modtager DAAD-stipendium (Deutsche Akademische Austauch Dienst), der baner vej for et års ophold i Berlin, hvor de fem skulpturer Symbiotisches Wesen (Symbiotisk væsen), Der schlafende Mann (Den sovende mand), Weibliche Doppelschlange (Kvindelig dobbeltslange), Göttin der vielen Fähigkeiten og Vermummte Gestalt bliver til. Indtræder som professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (1985-94), og bruger blandt andet embedet til at fremme håndværks- og sansemæssige traditioner på skolen. Tilknytter samtidig den fremsynede kurator og kunstsamler René Block som konsulent på akademiet, og åbner derved for international udveksling af eksperimenterende kunstformer på skolen. Skaber i samarbejde med Lene Adler Petersen den monumentale keramikrelief Komedien eller Den Guddommelige til Horsens Rådhus. Til biennalen Zugehend auf eine Biennale des Friedens i Hamburg opstilles Engleport med to glaserede murstensfigurer. Deltager i vandreudstillingen Dänische Skulptur im 20. Jahrhundert med bl.a. træskulpturen Hommage à Wilhelm Lehmbruch.

1986
Bliver gæsteprofessor ved Rijksakademiet i Amsterdam. Færdiggør det 26 meter høje Thors tårn i Høje Taastrup. Har sin første store retrospektive udstilling Objekt – Skulptur – Tableau på fem skandinaviske museer/kunstcentre. Deltager i udstillingen Nornadad, som bliver vist på Musée des Arts Décoratifs i Paris og i Malmö Konsthall. Er med i The Danish Show: Sculpture i Wakefield i England og deltager i mindeudstillingen Brennpunkt DusseldorfJoseph Beuysdie Akademie der allgemeine Aufbruch1962-1987 for den netop afdøde kunstner. Genoptager aktionsformen sammen med Henning Christiansen. Opfører aktionen Beuys-pit (Tiefland I) med Henning Christiansen, Emmett Williams, Walter Marchetti, Philip Corner og Terry Fox i Teatro Olimpico i Rom og aktionen ORAKEL: Als die Sprache platze und die Musik abfuhr – und der Mond erscheint med Henning Christiansen og Werner Durand hos TU-Gebäude i Berlin.

1987
Modtager Oluf Hartmanns Mindelegat. Deltager i udstillingen Die grosse Oper – oder die Sehnsucht nach dem Erhabenen arrangeret af Bonner Kunstverein og Frankfurter Kunstverein. Udstiller i daadgalerie i Berlin og på udstillingen Zeitberliner. Sechs Gäste des Berliner Künstlerprogramms arrangeret af Forum für Kulturaustausch, Institut für Auslandsbezeihungen i Stuttgart. Færdiggør Trondhjem til Trondheim kunstmuseum. Bliver gæsteprofessor ved Kunstakademiet i Trondheim i Norge.

1988
Udstiller Figurer fra Berlin på Ny Carlsberg Glyptoteket og en række bronzearbejder hos gallerist Susanne Ottesen, København. Skaber i samarbejde med glarmesteren Per Steen Hebsgaard den flere meter høje glasskulptur Verrier - homme et fleur / Livets træ, som opstilles foran den gotiske katedral i Chartres til udstillingen Le Nouvel art verrier du Danemark. Afslutter en stor facaderelief i glaseret ler i Brøndby Strand, som i 2002 præmieres af Brøndby Kommune. Opfører i Malmö Konsthall aktionen Deep in my Hirsch-Heart (Tiefland IV) med Henning Christiansen, Ute Wassermann og Ernst Ludvig Kretzer. Påbegynder arbejdet på det omfattende springvand i Hjørring og på en gigantisk stenskulptur til Sophienhof i Kiel. Det er også i 1988, at Bjørn Nørgaard indleder bestillingsopgaven Gobeliner til Dronning Margrethe II.

1989
Springvandet i Hjørring afsløres, og opfører derudover Den historiske mekanik til Moesgaard Museum, Aarhus og Pavillon til De Forenede Bryggerier, Fredericia. Deltager i udstillingen Balkon mit Fächer. 25. Jahre Berliner Künstlerprogramm des DAAD ved Akademie der Künste i Berlin, DuMont Kunsthalle i Köln og  Gemeentemuseum Den Haag og har soloudstilling på Galerie van Gelder, Amsterdam. Opfører med Henning Christiansen og Ute Wassermann udendørsaktionen Ostsee brechen foran Kunsthalle zu Kiel. Afleverer de første kartoner (Reformationen og Adelsvældet) til væveriet Manufacture des Gobelins, Paris.

1990
Rejser til Australien og deltager i biennalen The Readymade Boomerang. Certain Relations in 20th Century Art, hvor han sammen med Henning Christiansen opfører aktionen Lowland Trilogy på Cell Block Theatre i Sydney. Deltager ligeledes i 12th International Bienniale of Drawings i Moderna galerija i Rijeka (Eks-Jugoslavien) og udstiller i den finske by Kotka de fire Arkitektoniske elementer. Præsenterer i en soloudstilling i Galerie Vorsetzen i Hamborg arbejder på papir. Påbegynder arbejdet på Apokalypsens Rytter (Helhesten Sleipner) til Horsens og Stenhus, senere omdåbt til Steinkirka til Eveness i Norge. Afleverer tredje og fjerde karton til gobelinerne (Ældre Middelalder og Yngre Middelalder) i Paris.

1991
Gæsteprofessor ved Rijks Akademie van beeldende kunsten i Amsterdam. Afleverer i starten af året den femte karton (Vikingetiden) til Manufacture de Beauvais, Frankrig. Færdiggør i løbet af 1990 tre projekter i Danmark, Menneskeblomst ved Vendsyssel Sygehus, Hjørring, Myternes genforening i Helsingør Færgeterminal i Helsingør samt Myternes suspension hos Forbrugerstyrelsen, København. I forlængelse af opsætningen af en udendørs marmorskulptur på Verwaltungsschule der Bundesanstalt für Arbeit i Münster året før, ophænges keramiske relieffer inden for. Galleri Susanne Ottesen i København viser soloudstillingen Brev Til Vennernehvor fire større skulpturarbejder PietàBrev til vennerneTalbrücke Tiefland og Beowulf vises for første gang. Bjørn Nørgaard fortsætter samarbejdet med Henning Christiansen; dels i fællesudstillingen Der wandernde Mann i Galerie Vorsetzen i Hamborg og Galerie NEMO i Eckernförde, dels i aktionen Der wandernde Mensch – Die wandernde Stimme i Nykytaiteen museo Kiasma i Helsinki. Udover medvirken på talrige udstillinger i ind- og udland, deltager han sammen med Lene Adler Petersen og Richard Winther på en udstilling på Château-musée de Dieppe i Frankrig og på Randers Kunstmuseum.

1992
Gæsteprofessor ved Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost i 's-Hertogenbosch. Skaber i Holland en række stentøjsrelieffer – flere med bibelske referencer, som udstilles i Galleri Susanne Ottesen under titlen Unterwegs nach Morija. En del værker færdiggøres i 1992. Det gælder blandt andet Apokalypsens Rytter (Helhesten Sleipner) i Horsens, Das Meer, die Stadt und die Familie i arealet udenfor Dienstgebäude Arbeitsamt i Emden, Tyskland samt Kong Salomons dom og den bodfærdige Magdalena i Staatshochbauamt Aurich, Tyskland. Afleverer kartonen Ældre Enevælde til Manufacture des Gobelins, Paris. Bygger Det baltiske hus / Haus für Kommunikation, der er otte meter høj og har en grundplan på seks gange seks meter, opføres til Ostsee – Biennale 1992 ved Kunsthalle Rostock. Deltager med værker fra René Blocks samling samt installationen Grundstof 1 – for en imaginær aktion i udstillingen Hovedet gennem muren på SMK – Statens Museum for Kunst.

1993
Udfører Granitbelægning til Amagertorv i Københavns bymidte. Deltager i Future Lies Ahead: Daejeon 1993 i Taejon i South Korea, hvor han skaber Souls Without Home on Their WayViser hos Editions Atelier Clot i Paris den grafiske produktion Notes de Paris. Afleverer syvende og ottende karton (Ældre Glycksborgere og Yngre Enevælde) til væveriet Manufacture des Gobelins, Paris.  

1994
Fratræder som professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Bliver medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling. Modtager Ridderkorset samt Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat. Udfører Gulvbelægning og bænk i Provianthuset Christiansborg, Portal til feriecenter i Rønbjerg og installer Apokalypsens ryttare taget af en boligbebyggelse i Malmö. Deltager med Beowulf-fortælleren på Rauma Biennale Balticum 1994. Udstiller installationen The New Europe – Every Morning We Have to Start All Over i Tallinn Art Hall og hos Galleri Susanne Ottesen, København. Diskuterer her Europas tilstand og fremtid gennem skildring af de forskellige nationer i personliggjorte gipsfigurer spredt ud over et Europakort af papir, maling og sand. Opfører på Sølvgade i København aktionen Demonstration 00:00. Primo november rejser han til den spanske by Manresa, hvor han sammen med Henning Christiansen, Christophe Charles og Friedhelm Mennekes opfører aktionen Manresa hbf (Manresa, Central Station), hvor de refererer til Joseph Beuys og stifteren af jesuitterordenen Ignatius af Loyola (1491-1556). Afleverer niende karton (Yngre Glycksborgere) til Manufacture de Beauvais, Beuauvais og tiende karton (Nutid) til væveriet Manufacture des Gobelins, Paris.

1995
Modtager Prins Eugen Medaillen. Bliver formand for Det særlige Bygningssyn og medlem af Kulturministeriets kulturudvalg. Deltager på 4th International Istanbul Biennale med installationen Workshop og murstensskulpturen Apokalyptisk Venus. Bygger granitskulpturen Steinkirka til Skulpturlandskab Nordland i Evenes i Norge og i Farum bypark Kærlighedspavillon. Viser Rejsealter på udstillingen From the Golden Age to the Present Day: Two Centuries of Art and Craft in Denmark i Edinburgh. Opfører sammen med Henning Christiansen aktionen Manresa-Sisu-Power på Porin Taidemuseo, Finland. Udstiller skitser til gobelinerne i Maison du Danemark i Paris samt Silkeborg Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen og Kunstmuseet Køge Skitsesamling i Danmark. Færdiggør Hjemløse sjæle på vandring på Trapholt, Kolding. Afleverer sidste store karton (Fremtid) til gobelinværksted i Paris.

1996
Modtager Thorvaldsen Medaillen. Bliver medlem af Udvalget for Billedkunst (1996-2002), nedsat af Kulturministeriet, der året efter afgiver en betænkning om vilkårene for billedkunsten i Danmark. Opfører et flerfarvet marmormonogram til vestibulegulvet i Christian VIIs palæ i København. Afleverer i Paris kartoner til tre af de i alt seks mellemstykker til gobelinerne på Christiansborg. Færdiggør Odysseus' journey and Odysseus' return for Deloitte & Touche, København. Udstiller støbejernfigurerne Dyderne i Galleri Susanne Ottesen, hvorefter to opstilles foran indgangen til Horsens Kunstmuseum og syv på Thisted Gymnasium. Opfører sammen med Henning Christiansen, Christoff Charles og Gordon W. aktionen Lagerplatz – beuys pit -–75 jahre – Walhalla ved Prater Prenzlauer Berg, Berlin og kort tid efter aktionen World Peace Economy på Det Kongelige Danske Kunstakademi, som efterfølgende vises som installation i Den Frie Udstillingsbygning, København.

1997
Bliver medlem af det tværministerielle Udvalget til sikring af håndværk, som i 1998 afgiver rapport om, hvilke tiltag, der skal til, for at sikre kendskabet til og opretholdelsen af det gode håndværk i Danmark. Udvalgsarbejdet bliver et afgørende springbræt for Bjørn Nørgaards arkitekturprojekt Bispebjerg Bakke (1997-2007), der helt konkret skal dokumentere og demonstrere rapportens tanker og ideer. Udfører Vagter i den ny verden på Vordingborg Kaserne i Vordingborg og byporten Kapel til nutiden i Randers. Afleverer de sidste 6 kartoner til væveriet i Paris.

1998
Tildeles Statens livsvarige kunstydelse. Udnævnes til Årets Æreshåndværker af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Skaber sanseudstillingen Bord dæk dig – bank under bordet på Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense. Opfører aktionen The Bridge – Construction in Process VI med Henning Christiansen, Thorbjørn Reuter Christiansen, Bjørnstjerne Reuter Christiansen og Henrik Keil i Footscray Community Arts Centre i Melbourne, Australien. Deltager i en lang række udstillinger bl.a. Joseph Beuys: Tegninger – objekter – video i Charlottenborg Udstillingsbygning, hvor han i en installation rekonstruerer Jacobs stige fra Manresa-aktionen i 1966. Opfører i sensommeren aktionen Fra jord til himmel under et friluftsmusik-arrangement i Askeby på Møn i selskab med Sven Åke Johansson, Henning Christiansen, Frank Raendchen og kunstnergruppen Superflex. Færdiggør i årets løb en gulvmosaik til Forsvarets Bygningstjeneste ved Holmens Kanal samt Tolv himmelstiger i Holstebro og Eros & Psyke i Hårby på Fyn. I december opfører han aktionen The Twelfe Tribes of Israel på Mishkan Le’Omanut Museum of Art i Ein Harod, Israel. 

1999
Indvier i marts Himmelstigen – Jacobs Drøm på Vejle Banegårdsplads. Opfører sammen med Henning Christiansen aktionen Pre-National / Post-National på Eutiner Schloss i Eutin i august. Udstiller om efteråret installationen Passage á Peter Louis-Jensen i Galleri Susanne Ottesen til ære for den nyligt afdøde ven og Eks-Skole-broder Peter Louis-Jensen. Viser på samme udstilling de to monumentale glasrelieffer Jeg gik mig over sø og land og tre skulpturer om det tunge emne krig og død i en globaliseret tidsalder. I oktober er Gobeliner til Dronning Margrethe II, efter 30 væveres daglige arbejde i ti år, endelig færdigvævede og præsenteres for første gang samlet på Musée du Luxembourg, Paris og herefter Museum Fridericianum, Kassel. Sideløbende med udstillingen på Musée du Luxembourg vises skulpturer og grafik af Bjørn Nørgaard i Maison du Danemark. Modtager af Dronning Margrethe II medaljen Ingenio et arti Ordenen for sin kunstneriske indsats. Opfører kort tid efter aktionen Polar Cirkel – Nord Licht (blau – grün – rot – gelb – weiss – schwarz) med Henning Christiansen og Christophe Charles på Haus der Kulturen der Welt i Berlin, Tyskland. Overværer desuden indvielsen af Alterparti til Knebel Kirke, som er Bjørn Nørgaards første værk skabt til en kirke. 

2000
Modtager kulturprisen European Badge of Honor, Pro Arte fra Den Europæiske Kulturfond Pro Europa. Opfører i marts aktionen Grüne–licht–musik i Klanghaus i Hamborg sammen med Henning Christiansen. De to kunstnere tager ved udgangen af april til New York og opfører aktionen Unity through Diversity. World Peace Economy V. One Religion is not Enough. Kort tid forinden hænges Gobeliner til Dronning Margrethe II op i Riddersalen på Christiansborg til indvielse d. 16. april på H.M. Dronningens 50-års fødselsdag. Bjørn Nørgaard repræsenterer fra juni til november Danmark ved verdensudstillingen Expo 2000 i Hannover, hvor han viser skulpturgruppen Det genmodificerede Paradis, som et muligt scenarium for, hvad blind tillid til teknologi og videnskab kan medføre. Deltager i diverse udstillinger i ind- og udland og færdiggør i løbet af året springvandet Treenighed i Malmö og skulpturen Den hellige ChristofferHotel Kongebrogaarden, Middelfart.

2001
Har ophold på Det Danske Institut i Damaskus, Syrien. Dette ophold udmønter sig nu i et bind i Brøndums forlagets serie En kunstner og en by efterfulgt af bogudgivelsen I de dage Paven kom til Damaskus, som udkommer i 2002. Opfører aktionen World Peace Economy VI (peace and crash) (Yellow Point) i forbindelse med åbningen af Ursula Reuter Christiansen og Henning Christiansens udstilling i Den Danske pavillon på Venedig. Opstiller den keramiske skulptur Ragnarok ved Roskilde Museum sidst på året.

2002
Modtager Pro Europa Kulturpris. Viser ved årets begyndelse en serie af fjorten farvekobbertryk i Brøndums Galleri i København, som er blevet til under et ophold på Det Danske Institut i Damaskus. Udstiller i Tórshavn på Listasavn Føroya. Bliver midt på året inviteret af den norske keramiker og professor Ole Lislerud til at holde foredrag, udstille og deltage i The 1th China International Ceramic Fair i keramikbyen Foshan sydvest for Guangzhou. Dette første ophold i Kina åbner for en ny dimension i Bjørn Nørgaards kunst og fører i årene frem efter til mange værker skabt i landet. Skaber i løbet af året Apokalypsen ved Aarhus Købmandsskole, Odins øje ved Brande Højskole, Keramisk frise på Frederiksberg Hospital og brolægning af Holstebro gågade. Bliver i oktober formand for Det Ny Public Serviceråd, der i april 2002 nedsættes af en lang række kunst- og kulturorganisationer med henblik på at skabe offentlig debat om indhold og kvalitet i medierne. 

2003
Skaber sammen med Martin Erik Andersen installationen Baptiseriet på Den Frie Udstillingsbygning, København. Udstiller i marts i Galerie Nemo i Eckernförde og deltager senere på udstillingen Refleksioner i nyt nordisk lys – Glaskunst fra Per Steen Hebsgaards værksted, som er arrangeret af Nordisk Ministerråd og vises i Petrozavodsk, Sankt Petersborg, Viborg og Szczecin. Arbejder og udstiller af flere omgange i Kina. Tager i november til Xiamen i Kina, hvor han som led i arrangementet Sea & Music Sculpture laver The Throne i Xiamen Bay Park. I løbet af året færdiggør han desuden skulpturen En Skæv, Anette og Svend in memorium, flisedekorationen Susanne i badet (Portræt af Richard Winther, John Hunov og Bjørn Nørgaard) samt det konisk formede keramikhus Bellhouse i Foshan, Kina.

2004
Bliver medlem af Unescos Pro Veneziakomité. Opretter The Experimental Institute, AACT for Architecture, Art, Craft and Technology, som en global videreudvikling af Bauhaus. Ideen er at udvikle praktiske eksempler, hvor disse 4 fagområdet indgår i en syntese i de udfordringer vi har i fremtidens verden. Afslører i januar Mindesmærke for Hans Tausen som opstilles ved Viborg Domkirke. Udstiller den over tre meter høj snoet keramikkrukke En kantet krukke uden kanter – i sandhed en besynderlig kantet krukke – i sandhed en besynderlig kantet krukke på Veksølund Skulpturudstilling og deltager i udstillingen Den Haag Sculptuur 2004 i Haag. Færdiggør Messehagel til Frederiksberg SlotskirkeBorgerne fra Holstebro til Holstebro Kommune, Bemaling af Ældre Sagens nye hus i København samt gobelinerne Ragnarok og Paradis til Alm. Brand af 1792 på Langelinie i Nordhavn i København. Kunstrådgiver på et murværk til en ny bydel Vejleåparken i Ishøj. Tager sidst på året tilbage til Kina i forbindelse med arrangementet Terra Vita Xiamen ved The Chinese European Art Center ved Xiamen Universitet. Indleder samarbejdet med den kinesisk bosiddende amerikanere Steven Vaughns. 

2005
Udnævnes til H.C. Andersen ambassadør. Bliver medlem af Kulturministeriets Kanonudvalget for billedkunst igangsat af forhenværende kulturminister Brian Mikkelsen. Deltager i diverse gruppeudstillinger og flere soloudstillinger. I Galleri Susanne Ottesen viser han bl.a. syv venus-figurer under titlen Venus spejler - spejler Venus, som alle erhverves til samlingen på SMK – Statens Museum for Kunst i København. Færdiggør bl.a. i løbet af året bronzeskulpturen Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren – Et treenigt portræt af H.C. Andersen til Odense Banegårdsplads, glasrelieffet Panta Réi til Nykredit, København samt Bautafliser til Brande Højskole, Ikast. 

2006
Opfører på udstillingen Nu her og aldrig mer aktionen Atypia. I'm sorry med Henning Christiansen på Den Frie Udstillingsbygning, København. Viser kort tid efter de farvestrålende fajancefigurer Mickey’s Opera og bronzefigurer fra Atypiaer I i Galleri Susanne Ottesen - alle skabt under Bjørn Nørgaards ophold i Kina. Udstiller på Told Skat Museum i København i forbindelse med den endelige placering af Det genmodificerede paradis (1. version) på Langelinie Allé, København - kun et stenkast fra Edvard Eriksens berømte lille havfrue. Deltager i en række udstillinger i udlandet: International Architectural-Ceramic Exhibition på Clayarch Gimhae Museum i Sydkoera, Erro. Bjorn Norgaard. Karin van Dam. Scarlett Hooft Graafland. Maleonn på The Chinese European Art Center i Xiamen, Art, Life & Confusion. 47th October Salon i Beograd samt 5 Tage bis zum Ende der Kunst – ein Projekt der Kuratorenwerkstatt på Kunsthalle Fridericianum i Kassel. Opfører på sidstnævnte udstillingssted aktionen Lit de Parade de Fluxus / Gute Heute Leute med Henning Christiansen. Frisen på Holstebro Gymnasium & HF bliver med sidste relief af Karen Blixen tilendebragt sammen med Lene Adler Petersen efter mere end tolv år. Springvandet Efter syndefald og Vandkunst til Tandsbjerg Plejehjem i Sønderborg bliver ligeledes færdige. Bidrager med illustrationen til Bibelen, genfortalt af Anna Sophie Seidelin.

2007
Færdiggør en række store projekter; boligbebyggelsen Bispebjerg Bakke, som står indflytningsklar efter ti års arbejde og som præmieres af Københavns Kulturfond, Vægmalerier til Gyldne Sal, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn samt Du skal elske din fjende til Christianskirken i Fredericia indvies ligeledes senere på året. Ved åbningen af soloudstillingen Sisyphus Meets Confucius på det Danske Kulturinstitut, dARTex i Beijing udfører Bjørn Nørgaard aktionen Sisyphos møder Confucius og får sin første kop kinesisk te. Soloudstillingen Troen er håbet – tvivlen vilkåret åbner på Museet for Religiøs Kunst, Lemvig. Udfører i sensommeren aktionen Re-modelling the World again again again I i forbindelse med åbningen af Henning Christiansens soloudstilling Henning Christiansen. FLUXID på Den Frie Udstillingsbygning, København. Er kurator på udstillingerne En lystrejse gennem skulpturens forunderlige verden - con amore Bjørn Nørgaard på Gl. Holtegaard og Mine Kinesiske Venner på Galleri Susanne Ottesen, hvor han inviterer kinesiske, europæiske og amerikanske samtidskunstnere til at udstille deres værker i København.

2008
Modtager Europa Nostra-prisen. Udnævnes som gæsteprofessor ved Dehua Ceramics College, Dehua i Foshan og som gæsteprofessor ved Central Academy of Fine Arts, Beijing. Bliver formand for Kunsthal 44Møen. Udstiller på Rønnebæksholm i Næstved, hvor han modellerer skulpturen Slattenpatten og hendes døtre. Færdiggør Biologisk mangfoldighed ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg. Skaber skulpturelle borde og bænke i granit og glas til Bispebjerg Bakke, København under betegnelsen Funktionelle arkitektoniske elementer.

2009
Udstiller Re-modelling the World again again again III. Hommage à Henning Christiansen Den Frie Udstillingsbygning, København og Re-modelling the world again again again IV i Veksølund Skulpturpark. Har soloudstillingen Mythos und Morphologie på Kunstsammlungen Chemnitz. Sommerhuset i tegl og tagpap står færdigt i Tisvilde. Mindesten over faldne gardere i internationale missioner indvies i november på Høvelte kaserne. 

2010
Skaber Ethica Nicomachea til et privat hjem i København. Færdiggør og indvier Kærlighedsøen i Ørestaden, som tog sin begyndelse tilbage i 2000. Indvier også Nåleøjet - en over 5 m høj skulptur til Søndergård Torv i Ballerup Kommune. Skulpturen Slattenpatten og hendes døtre bliver afsløret på Axeltorv i Næstved. Deltager i projektet Nørrebros hjerte. Projektet er en markering imod bandekrigen og den eskalerende vold på Nørrebro. Deltager i udstillingen North Meets West på Musée National i Mali. Som afslutning på den store retrospektive udstilling om Bjørn Nørgaard på SMK – Statens Museum for Kunst opføres aktionen Re-modelling the World. Soloudstillingen Englefisse åbner åbner på Galleri Susanne Ottesen, København. I samarbejde med Montana Møbler A/S ved Peter J. Lassen udvikles Ornamental Shelves (Fra min fars bogsamling) til udstillingen Recycling Art på Horsens Kunstmuseum. Begynder forarbejdet til Ikast Kirke samt den større opgave for PFA pension, hvortil der skal skabes fire skulpturer af syv meters højre med titlen Tumlinger på livets vej.

2011
Designer også to typer af stole samt et bord i træ i samarbejde med den svenske møbelproducent Källemo. Opfører “aktionsforedraget” De betroede talenter – ABC for nybegyndere i politisk retorik på Politikens scene ved det årlige politiske folkemøde på Bornholm. Skaber Elefanten Bamako til The Elephant Parade i august. Paradens formål er at tiltrække offentlighedens opmærksomhed og støtte til at bevare elefant bestanden i Asien. Det nye “gridloft” indvies over kantinen på SMK – Statens Museum for Kunst, København. I forbindelse med Glasmuseet Ebeltofts 25 års jubilæum inviteres Bjørn Nørgaard til at være kurator på udstillingen GLASGAL - 25 år med moderne glas. I samarbejde med Petersen Tegl skabes Passage de l`amour. Der arbejdes videre på opgaven til Ikast Kirke. Samtidig påbegyndes skitser og modeller til opgaven for Flensborgs Helligåndskirke.

2012
Deltager på Forårsudstillingen 2012 på Den Frie Udstillingsbygning med værket Fremmede! Gå ikke inden for gitteret og muren, som omgiver templet. Den der pågribes, vil kun have sig selv at takke for den død der følger”. Laver skulpturen Alreadymade til den tyske gallerist og samler, Rene Block, på Møn. I forbindelse med det årlige folkemøde på Bornholm afgives en kommentar til den politiske verden ved aktionen Undergang des abendlands?, som opføres med lyskæder, fisk, blomster, sirup m.m. Den 8 meter høje skulptur Le Monde est Plat bliver bygget til udstillingen Involver. Socle Du Monde biennalen på HEART – Herning Museum of Contemporary Art. Åbner i oktober soloudstillingen Fake – Som i et spejl på Galleri Susanne Ottesen. Indvier den næsten 6 meter høje bronzeskulptur Riv dette tempel ned ved Ikast kirke. Fuglebad til Joyce opstilles i Minnesota. Rejser til Paris og laver nye litografiske tryk hos Atelier Clot, Bramsen & Georges. Gravmælet til Hendes Majestæt og Prinsgemalen er sat i produktion.

2013 
I februar åbner Kunstpakhuset i Ikast særudstillingen Riv dette tempel ned med skitser og modeller til skulpturen Riv dette tempel ned, der blev indviet ved Ikast kirke i 2012. Gulvet til Vinhanen 1 på Nørrebro indvies. Til Folkemødet på Bornholm opføres Nødvendighedens kabaretDe fire akter udføres sammen med økonom Christen Sørensen, filosof Arno Victor Nielsen samt musikerne Palle Mikkelborg, Emil de Waal, August Rosenbaum, Jonathan Bremer og Mike Sheridan. I slutningen af august udstilles Antisocial Sculpturam til på Kunsthal Charlottenborg, København. Rejser til Kina for at fortsætte modelleringen af Tumlinger på livets vej. Installationen Grundstof 2 – for en imaginær aktion er en del af gruppeudstillingen The Unanswered Question. İskele på n.b.k i Berlin, Tyskland. Tilbage i København udstilles skulpturen Spørger Jørgen stadig (1. version) på Den Frie Udstillingsbygning, København. Sidst på året afsløres bronzeskulpturen og glasmosaikker i Helligåndskirken i Flensborg.

2014
Rejser til Færøerne og laver to litografiske tryk Global Topography og Local Topography hos Steinprent v/Jan Andersen. Deltager i udstillingen Object matter på Galleri Susanne Ottesen, København, hvor værkerne King of Art og Sammenhobning udstilles. Skulpturen J.F. Willumsens selvportræt er med på gruppeudstillingen 100 x Forår i Den Frie Udstillingsbygning, København. I juni afsløres skulpturen Confucius meets H.C. Andersen, som han laver i samarbejde med den kinesiske professor Xia Dewu fra CAFA, i Marselisborg slotspark sammen med Prinsgemalen og Chang Lowell. Skulpturen er en gave til Prins Henrik på dennes 80-års fødselsdag. Efter 4 års arbejde opstilles og afsløres Tumlinger på livets vej foran PFA Pensions hovedsæde i Nordhavn, København i august. De tre gratier og 15 bronzefigurer indgår i gruppeudstillingen TREUDDK: Bjørn Nørgaard, Nasan Tur, Sakir Gökcebag, Nanna Abell på Galleri Susanne Ottesen, København. I slutningen af oktober åbner den store retrospektive udstilling om Bjørn Nørgaard på CAFA Art Museum i Beijing, Kina. Udstillingen Re-modelling the World again again again er foranlediget af en invitation fra CAFAM i 2020 og bliver realiseret som en del af det danske kulturår i Kina 2014-15. Til åbningen indvies Busstop, hvor bl.a. den forhenværende kulturminister Marianne Jelved deltager i ceremonien. I december åbner DER URSPRUNG DER ZUKUNFT - Er en organisk allegorisk modernisme mulig på det kunstnerdrevet udstillingssted Years i København. Lågen til Vejen Kunstmuseum indvies i slutningen af december. I løbet af året igangsættes projekteringen af en ny museumsbygning til Glud Museum i samarbejde med Boldsen og Holm Arkitekter MAA og forarbejdet til en ny skulptur til Aarhus Universitet starter. Arbejdet med gravmælet til Hendes Majestæt og Prinsgemalen fortsætter ind i 2015.

2015
Rejser til Kina, hvor bl.a. 4 figurer fra Xiamen i bronze bliver modelleret i Steven Vaughns, og H.C. Andersen-skulpturen færdiggøres inden indvielsen senere på året. Skabelsen af Mismatch Repair igangsættes under samme ophold i værkstedet i Kina. Indian Summer - en belægning i indfarvet beton støbes på Ursula og René Blocks gårdrum på Møn. Uddrivelsen af templet / Nøgen kvindelig Kristus bliver vist på gruppeudstillingen What’s Happening på SMK – Statens Museum for Kunst København. I april bliver figurserien Engle og bæster udstillet på Forårsudstillingen 2015 på Den Frie Udstilling, København. Skaber vandrestatuette Noahs Ark - en socialøkonomiske pris i samarbejde med unge fra Grennessminde. I Den Gyldne sal i Håndværkerforeningen i København hænger der allerede 5 store indfældede malerier af Bjørn Nørgaard, som blev indviet i 2010. I år lykkedes det med endnu en støtte fra Kirsten og Freddy Johansens fond og nu også Varelotteriet at fuldende projektet og indvie Lysskulpturer til Gyldne sal. Laver figurerne Da kvinden knyttede sin fisse og Manden stak pikken mellem benene, Hatteblokke til Henrik Lehmann, der her Ingolfs Kaffebar på Amager og Gæstgiverne i Allinge. Litografiserierne Triptykon, Krigen, Kvinden, Freden og Everybody can be God, who are you? udstilles for første gang på udstillingen Grafiske forbindelser på Kastrupgårdsamlingen i Kastrup. Opfører aktionen Skulpturelle Demonstrationer i forbindelse med udstillingen Rolling Snowball/6 i Djupivogur i Island. I august indvies gulvet til Vinhanen 2 på Vesterbro, København. I samme måned indtræder Bjørn Nørgaard i Niels Bohrs International Academy (NBIA) bestyrelse. I oktober indvies bronze- og glasskulpturen H.C. Andersen på Tivoli Hotel & Congress Center i København. 

2016
Opfører i starten af året aktionen Hommage à Henning og Joseph på Vinhanen 2 på Vesterbro, København. Skulpturen No Return indgår i Forårsudstillingen 2016 på Den Frie Udstillingsbygning, København. I maj opføres aktionen Nadverbordet ved kirkefestivalen 'Himmelske Dage' i Vor Frue Kirke, København. Deltager i løbet af sommeren i flere udstillinger i Tyskland - alle kurateret af kurator René Block. Opfører på det årlige Folkemøde i Allige på Bornholm aktionen Den rationelle soiree sammen med Nanna Abell og Kammerkoret. Soloudstillingen Drømme i mængde er tomhed, det gælder også ord i mængde åbner på Galleri Susanne Ottesen i København. Til udstillingen skabes skulpturen Mismatch Repair, der er en 7 meter lang DNA-streng i støbejern på en stensokkel på 4,6 meter. Derudover udstilles Vanitas-serien og aluminiumsskulpturerne Stylitter for første gang. Deltager på Chart Art Fair 2016 på Kunsthal Charlottenborg, København med glasskulpturerne Pentagonum reconciliavit in pila. I slutningen af oktober rejser Bjørn Nørgaard til Kina, hvor han holder forelæsningen The Origin of the Future på China National Academy of Fine Arts (CNAA) i Beijing i Kina. Under samme rejse til Kina opfører han aktionen Homage to Silence på Det danske kulturcenter i Beijing. I december afslører Karin Salling Stakkels Bamse på ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aarhus. Påbegynder udviklingen af et atelier til kunstnere i Nordhavn.

2017 
I starten af året påbegyndes skabelsen af skulpturserien Zodiacs i atelieret på Frederiksholms Kanal. Tager til Steinprent i Tórshavn på Færøerne og trykker serien Tro, håb, kærlighed og fortvivlelse. De litografiske værker indgår senere i en soloudstilling på Glostrup Kunstforening. Matricerne fra Riv dette temple ned bliver nu til en 15 meter lang mur og i foråret indvies Stykkevis på Ikast-Brande Gymnasium. Udstiller i april på Nothing Gallery i Xiamen, Kina sammen med Stevens Vaughn. På udstillingen viser Bjørn Nørgaard bl.a. den første version af skulpturserien Ars – Scientia – Iustitia og syv femkantede glaskrystaller for første gang - alle værker skabt under ophold i Kina. Deltager efterfølgende i udstillingen Fusion - The International Exhibition of Contemporary Ceramic Art på AMNUA i Nanjing. Fejrer 70 års fødselsdagsreception i Det Kgl. Haveselskabs Have på Frederiksberg, København. Bygger til sæsonåbningen af De to huse på Kunsthal 44Møen den 10 meter lange lermur Arkitektura Natura og gipshuset La Maison Imaginaire (2. version). Udstiller Vanløsemanden på Sophienholm i Kgs. Lyngby. I starten af september åbner den store dialogudstilling med Bjørn Nørgaards kunstneriske arbejdskollega Tan Ping på Horsens Kunstmuseum. Skaber den keramiske skulptur De røde hunde til udstillingen Store formater – kloge hænder på CLAY Keramikmuseum Danmark i Middelfart. I efteråret går turen igen til Kina, hvor han bl.a. holder forelæsningen Recycling Art på China National Academy of Fine Arts i Beijing og færdiggør modelleringen og bemalingen af de 12 kvindelige Zodiacs i Kang You Tangs værksted i Xiamen. Hjemme i Danmark installeres Stylit.com/Sofie og Stylit.com/Morten i foyeren på Hotel Skt. Petri i København, der har erhvervet sig de to værker. Deltager sidst på året i hyldestudstillingen En vidunderlig verden på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, hvor han skaber En hyldest til trækfuglene - 24 linoleumstryk. I slutningen af året bliver nye gipsmodeller sendt til Kina, hvor de skal støbes i glas. Arbejdet på den 4 meter høje skulptur Ars - Scientia – Iustitia til Aarhus Universitet fortsætter ind i 2018. 

2018
Udstillingen Bjørn Nørgaard – Grafiske værker åbner på Næstved Kunstforening. Udstillingen omfatter værker gennem de seneste 20 år. Østersmoderen afsløres på Svend Bondes Østersbar i Glyngøre. I forbindelse med deltagelsen på udstillingen Forvandlinger i gips på KØS Museum for kunst i det offentlige rum opføres aktionsforedrag om princippet 'Skulpturelle demonstrationer'. I april afsluttes 15 års arbejde og H.M. Dronningens gravmæle bliver opstillet i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Dronningen vil blive stedt til hvile i en krypt under gravmælet. Rejser i maj til Kina for at arbejde videre på et forslag til en udstilling i Beijing. Under samme ophold holder Bjørn Nørgaard forelæsningen Peacewise på China National Academy of Fine Arts i Beijing. Kort efter hjemkomsten fra Kina rejser Bjørn Nørgaard til Grønland, hvor han mødes med bestyrelsesmedlemmerne til et kommende Grønlands Nationalgalleri for Kunst. Er en del af udstillingen Møenlight Sonata på Kunsthal 44Møen, hvor skulpturen Den sidste bi udstilles. Hele bi-serien indgår senere på året i soloudstillingen The Seven last Bees & Recycling Art (Venus) på Edition Block I Berlin, Tyskland. Til Folkemødet på Bornholm skabes skulpturteltet Tabernakel (Det Debatfrie Telt) til Ny Carlsbergfondet. I løbet af Folkemødet opføres aktionen i Guardeuropa eller Den u-endelige catwalk i skulpturteltet sammen med Nanna Abell, Anne Mette Schultz og Rønshoved Højskole. I september mødes de fire danske samtidskunstnere Kirstine Roepstorff, Tal R, Alexander Tovborg og Bjørn Nørgaard, der sammen skal skabe nye Koldinghus-gobeliner, som skal udsmykke to af Koldinghus’ store sale. Bjørn Nørgaard er også rådgiver på projektet. I december åbnes udstillingen Transfixed på Qidu Gallery i Shanghai, Kina, hvor Zodiacs-skulpturerne for første gang bliver vist. I slutningen af året indvies Mismatch Repair foran indgangen til Panum Instituttet i København. Derudover udarbejdes et forslag til et nyt mindesmærke til Mindelunden. I løbet af hele året arbejdes der videre på optegningerne og modellingerne af et nyt portparti til Christianskirken i Fredericia. Arbejdet fortsætter ind i 2019.

2019
Soltegnet afsløres på facaden af Svend Bondes Østersbar i Glyngøre. Er tilbage i værkstedet i Kina for at arbejde på portpartiet til Christianskirken i Fredericia. Under opholdet besøger Anja Villefrance, generalkonsul i Guangzhou, Helle Meinertz fra ambassaden i Beijing, og Anders Carsten Damsgaard, Danmarks Ambassadør i Kina værkstedet i Xiamen. I juni åbner soloudstillingen Lost in Perception på Danish Cultural Center I Beijing, Kina. Kartonerne til Koldinghus udstilles på Oprindelsen – Skitserne til Koldinghus Gobelinerne i juli. Efter nedlukningen af udstillingen afleverer de fire kunstnere personligt kartonerne til væverne i Paris. Soloudstillingen Kontemplation – tre rum åbner på Galleri Susanne Ottesen, hvor bl.a. to mure bygges op i henholdsvis morænejord og i gips. I september afsløres Mindesmærke for danske soldater i Mindelunden i Ryvangen, København. Mindesmærker indvies af Hendes Majestæt Dronningen. Indkalder i slutningen af oktober til demonstrationen Afstøbningssamlingen - deleted? foran finansministeriet i København for at bevare og genåbne Den Kgl. Afstøbningssamling i pakhuset. Efter demonstrationen sender Bjørn Nørgaard et åbent brev til finansminister Nicolaj Wammen omkring salget af Den Kgl. Afstøbningssamling. Opfører aktionen Homage to Henning and Joseph i november i forbindelse med åbningen af Ursula Reuter Christiansen og Henning Christiansens udstilling på the Box i Los Angeles, USA. Ophængning af bronze-tympanon til Christianskirken i Fredericia færdiggøres. Rejser tilbage til Kina i midten af december for at være med til åbningen af udstillingen New Image of the Era på Jingdezhen Taoxichuan Art Gallery i Jingdezhen, Kina. På udstillingen vises skalamodellerne til Mrs. Yang & Mr. Yang. Begynder forarbejdet til en ny prædikestol til Vor Frelsers Kirke i Horsens. 

2020
Med trommehvirvler indvies bronzeportalen Alfa og Omega i Christianskirken. I anledning af 50-årsdagen for Hesteofringen afsløres en mindestele på netop den mark, hvor hesteofringen foregik. Vanløsemanden indgår i den permanente udstilling Hebsgaard på Holmegaard Værk, Fensmark. Giver Dronning Margrethe II et askebæger i gave til i anledning af hendes 80-års fødselsdag. Deltager i en række udstillinger på dansk grund bl.a. Kunsthal 44Møens udstilling Friheden er udenfor huden og Forårsudstillingen 2020 i Den Frie Udstillingsbygning, København. Fratræder i juni Fotoskolen Fatamorganas bestyrelse. I december åbner Galleri Susanne Ottesen en solostilling med flere nye installationer bl.a. Materia et Spiritus, Materia et Corpus, Materia et Frictio, Materia et Actio, Materia et Syntaksis og a/x + w/y = ? ligningen som var et spørgsmål. Opfører aktionen Doomed to freedom - en del af en række performances omkring Oslo Plads under navnet Den Frie Morgen initieret af Den Frie Udstillingsbygning under COVID-19 lockdown. Arbejder i løbet af året på et nyt kapel til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Værket skulle have været monteret og afleveret i 2022, men pga. forsinkelser i byggeriet er det udsat på ubestemt tid. Vedholdende debattør om bevaringen af Den Kgl. Afstøbningssamling. 

2021
Laver Livets træ til Anne-Marie Mærkdahl. Deltager i udstillinger Gravmonumenter i Kunsthal Aarhus med et skitseforslag til et gravmonument. Flagene fra aktionen Doomed to freedom udstilles på Den Frie 21 på Den Frie Udstillingsbygning, København. Soloudstillingen Huse er den mest udbredte form for monumenter åbnes i maj måned på Munkeruphus. Det er første gang, at en udstilling udelukkende sætter fokus Bjørn Nørgaards arkitektoniske arbejder og aktioner. Installationen Le passage de la terre (Jordens passage), skabes specifik til udstillingen. Bygger en bar til Ingolfs Kaffebar på Amager. Horsens Kunstmuseum præsenterer i museets største sal en særudstilling med flere af Bjørn Nørgaards installationer. I juli bliver det fransk-danske samarbejde om gobelinerne til Koldinghus markeret ved en ceremoni, hvor gobelinvæveriet i Paris besøges. Trykker nye grafiske værker hos Atelier Clot, Bramsen & Georges til en kommende udstilling i trykkeriet i Svendborg i 2022. Den fem meter høje, farverige skulptur Ars – Scientia – Iustitia, som er realiseret på baggrund af en bevilling fra Ny Carlsbergfondet, indvies i universitetsparken ved Aarhus Universitet. For at fejre Beuys' 100 års-dagen i 2021 inviterer Pilar Parcerisas Bjørn Nørgaard til at opføre en aktion i Manresa. Grundet COVID-19 resulterer opholdet sig i aktionsforedraget Wo ist Element 3? Sidst på året kommer Valkyrien til vejrs på ovenpå vinterbadeklubbens tag i Køge.

2022
Som formand for Skagen Bamsemuseums venner, som er grundlagt af Joanna Thygesen, har Bjørn Nørgaard igennem mange år været med til at samle penge ind til kræftramte børn ved at skabe skulpturelle bamser til museet. Håbets bamse er den 5. skulptur i rækken, og salget af skulpturerne går ubeskåret til kræftsyge børn. Besøger Grønland for at fortsætte udviklingen af Grønlands Nationalgalleri for kunst. For at fejre Beuys' 100 års-dagen i 2021 inviterer Pilar Parcerisas Bjørn Nørgaard til at opføre en aktion i Manresa. Grundet COVID-19 udmøntede opholdet sig i et “aktionsforedrag”. Med reference til Manresa-aktionerne i 1966 og 1994 lykkedes det i 2022 at opføre aktionen Wo is Element 3? Da værkstedet i Frederikholms kanal skiftes ud med atelieret på Møn, flytter Rodins nøglemand med, og i stedet for at destruere figuren sendes den til Kang You Tengs værksted i Kina, hvor den støbes i jern. Herefter får nøglemanden titlen Borgeren fra Calais (støbejern) og sættes på en stor kalksten fra Faxe Kalkbrud og udstilles på JUBILÆUM 6 i Ringsted Galleri samt på Winter show på Galleri Susanne Ottesen, København. Deltager desuden i en tre andre store gruppeudstilliger i Danmark samt to soloudstilligner med grafiske tryk. Stelen, Broen og Bænken – en serie af skulpturer til Humlegaard (Palsgaard Park) indvies i starten af september. Palsgaard Parks nye skovhave med navnet Humlegaarden er en nyfortolkning af det romantiske haveanlæg og vil i alt komme til at indeholde syv klassiske kunstværker fra den romantiske have: Stelen, Broen, Bænken, Ruinen, Grotten, Artemis og Pavillonen. Frem mod 2025 vil der opstilles yderligere et til to kunstværker årligt. Göttin der vielen Fähigkeiten genopstår som skytshelgen Sapientia - en 4 meter høj bronzeskulptur foran Aarhus Universitetshospital, AUH. Starter arbejdet med et trappeanlæg til Saftstationen i Damme, Møn. 

2023
Går i gang med opbygningen af Artemis og Ruinen, som begge er en del af skulpturserien til skovhaven Humlegaarden i Palsgaard Park. Skulpturerne forventes at blive indviet i løbet af 2024. I 2022 blev Stelen, Broen og Bænken afsløret i Humlegaarden, og i løbet af 2025 vil der være i alt syv skulpturer spredt rundt i skovhaven. Deltager i udstillingen Drei Hubwagen und ein Blatt Papier. Die Edition Block 1966-2022 på Neues Museum - Staatliches Museum für Kunst und Design Nürnberg, Tyskland. Bronzeskulpturen Borgeren fra Calais (støbejern) indgår i gruppeudstillingen Frie Hænder - Den Frie Udstilling 2023 i København. Besøger i maj væverierne i Paris, hvor gobelinerne til Koldinghus begynder at tage form. I juni genåbner Kunsthal 44Møen sæsonen – denne gang med helt nye bygninger og to nye udstillinger. I tre samtaler henover sommeren inviterer Bjørn Nørgaard én kunstner og én videnskabsperson til at mødes ved tavlen med et stykke kridt i den midlertidige udgave af Containerakademiet på Kunsthal 44Møen. Den kvindelige Kristus II vises på udstillingen X · A CAPITAL DESIRE på Le Bicolore – Maison du Danemark, Paris, Frankrig. Opfører aktionen Monsveneris i forbindelse med åbningen af Galleri Susanne Ottesens 40 års jubilæumsudstilling. Sidst på året åbner jubilæumsudstillingen Future Lies Ahead: Daejeon 1993/2023 på Daejeon Museum of Art, Sydkorea med værket Souls Without Home on Their Way. Skulpturgruppen blev oprindeligt opført til udstillingen i 1993 og har stået i skulpturparken lige siden. 

2024
Rejser i løbet af foråret til Grønland for at arbejde videre på udviklingen af Grønlands Nationalgalleri for kunst. Fortsætter modelleringen af Ruinen, Artemis og Grotten til Palsgård Park. Medio april går turen igen til væveværkstedet i Paris for at følge udviklingen af gobelinerne til Koldinghus. Opholdet i Paris inkluderer desuden et besøg hos Atelier Clot, Bramsen & Georges, hvor flere grafiske tryk bliver skabt. Har i en årrække arbejdet på Containerakademiet, der skal sikre atelierpladser til 30 professionelle billedkunstnere og i maj indvies atelierfællesskabet på Oceanvej 1 i Københavns Nordhavn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966: 'Skulpturelle demonstrationer' på Eks-Skolens Galleri 101, hvor Bjørn Nørgaard støber sine fødder i gibs. Foto: Robert Nielsen
1969: Bjørn Nørgaard under optagelserne til ABCinemas dyrehavefilm. Foto: Robert Nielsen
1969: Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen bliver viet på Københavns Rådhus d. 7. november 1969
1970'erne: På besøg hjemme hos Henning Christiansen og Ursula Reuter Christiansen på Møn
1970: Tidsskriftgruppen A+B (Arkitektur + Billedkunst) på det Kongelige Bibliotek i København. Fra venstre Per Kirkeby, Poul Gernes, Bjørn Nørgaard, Ole Strandberg, Troels Andersen, Erik Hagens, Henning Christiansen og Allan de Waal
1970: Interview med Danmarks Radio i Tage Andersen og Poul Gernes kollektiv i København efter ‘Nordisk ungdomsbiennale’
1971: Huset i Magstræde, København
1971: Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaard på gartneriet Haugård i forbindelse med bosættelsesprojektet 'Livø-aktionen'
1971: Bjørn Nørgaard og hunden Tarzan i haven på gartneriet Haugård i forbindelse med bosættelsesprojektet 'Livø-aktionen'
1973: Bjørn Nørgaard i en lejlighed på Nansensgade, København
1973: Medarbejdere i Eks-Skolens Trykkeri. Fra venstre Jan Wolff, Lene Adler Petersen, Erik Nyborg og i midten Bjørn Nørgaard
1976: I Ræveskiftet under forberedelserne af udstillingen '5 dänische künstler'. Fra venstre Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen, Sinne, Richard Winther, Per Kirkeby, Troels Andersen, Poul Gernes. Foto: Richard Winther
1980: Bjørn Nørgaard under skulpturen 'Manden på templet' (1. version), der blev modelleret til Venedig Biennalen
1981: Under opførelsen af 'Foranderlighedens tempel', som blev hugget under et skulptursymposium i Portorož (det nuværende Slovenien) i september
1981: Bjørn Nørgaard inde i den keramiske grotte – en del af ‘Arkitektoniske kommentarer’ på Gladsaxe Bibliotek
1982: Under opbygningen af 'Menneskemuren' til udstillingen 'Sleeping Beauty – Art Now – Scandinavia Today' på The Solomon R. Guggenheim Museum i New York. Foto: Museum Jorn
1983: Bjørn Nørgaard og litograf Peter Bramsen på La Tartine
1985: Bjørn Nørgaard, Arduino, Cantáfora, Ken Unsworth, Ryszard Wasko, Ouhi Cha, Emmet Williams foran Brandenburger Tor i Berlin
1985: Modellering af 'Der schlafende Mann (Den sovende mand)' under opholdet i Berlin
1985: Under opbygningen af 'Thors tårn' i Høje Tåstrup sammen med murerne Henry og Palle
1985: Brændning af elementer til det keramiske relief 'Komedien eller Den guddommelig’ under et midlertidigt telt opstillet ved Tommerup Keramiske Værksted. Foto: Esben Lyngsaa Madsen
1987: Susanne Ottesen og Bjørn Nørgaard i hans atelier i København
1992: Lagkage i anledning af 30-året for Fluxus
1992: Under opbygningen af 'Det baltiske hus / Haus für Kommunikation' til udstillingen 'Ostsee-Biennale – Das steinerne Licht' i Rostock, Tyskland
1994: Bjørn Nørgaard og Jørgen Nørgaard efter færdiggørelsen af granitbelægningen til Amagertorv. Foto: Berlingske
1994: Henning Christiansen og Bjørn Nørgaard blev inviteret af Pilar Parcerisas (til venstre) til Manresa for at diskutere Beuys og Loyola i aktionen Manresa Hauptbahnhof (Manresa, Central Station)
1999: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Bjørn Nørgaard ved præsentationen af gobelinerne på Musée du Luxembourg i Paris, Frankrig
1999: Modellering af 'Kristus' fra serien 'Den genmodificerede paradis' (1. version) i værkstedet på Møn
2001: Under opholdet på Det Danske Institut i Damaskus besøger Bjørn Nørgaard Palmyra i Syren
2001: Bjørn Nørgaard på den kinesiske mur
2004: Visitkort for 'The Experimental Institute, AACT for Architecture, Art, Craft and Technology'
2004: Bjørn Nørgaard arbejder på gipsmodellen til ‘Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren - et treenigt portræt af H.C. Andersen’ i J.F. Willumsens atelier
2005: Mangeårige "varmemester" Ejvind Jørgensen på stranden på Møn
2011: Under kurateringen af jubilæumsudstillingen 'GLASGAL – 25 år med moderne glas' på Glas - Museet for glaskunst. Foto: Gert Skærlund Andersen.
2011: Modellering af 'Tumlinger på livets vej' i værkstedet på Møn
2012: Henrik Keil, assistent siden 1985 og Bjørn Nørgaard på Folkemødet 2012. Foto: Martin Lehmann
2015: Bjørn Nørgaard trykker nye litografier hos Atelier Clot, Bramsen og Georges i Svendborg
2017: Bjørn Nørgaard "Jeg bygger en mur af jord" på Kunsthal 44Møen. Foto: York Wegerhoff
2020: Installering af 'Materia et Spiritus, Materia et Corpus, Materia et Frictio, Materia et Actio, Materia et Syntaksis' til udstilling hos Galleri Susanne Ottesen, København
2021: Under opsætningen af 'Ars – Scientia – Iustitia' i universitetsparken ved Aarhus Universitet
2022: Skulpturen 'Göttin der vielen Fähigkeiten' fra 1985, dengang modelleret på værkstedet i Berlin, sat op i dobbelt størrelse med modifikationer på værkstedet i Italien. Nu med tilnavnet 'Sapientia'

© Photographs and videos may not be used for commercial purposes, unless you have a copyright license with Bjørn Nørgaard and the listed photographers